La pàgina que estàs veient requereix per al seu funcionament l'ús de JavaScript.
Si ho has deshabilitat intencionadament, si us plau torna a activar-lo.

UPV
ICE
GREM


El servei de generació de material audiovisual del Gabinet de Recursos Educatius i Multimèdia de la Universitat Politècnica de València (d'ara endavant UPV) posa a disposició els mitjans humans i materials necessaris per a la producció de continguts multimèdia adreçats a la docència i/o la investigació, així com la publicació d'aquests continguts en una plataforma de distribució de vídeo de la UPV.

Aquest servei es regeix per les següents condicions:

 1. L'autor conserva en exclusiva la propietat intel·lectual de l'obra realitzada.

 2. L'autor reconeix i accepta ser el responsable del seu contingut i de les conseqüències de la publicació. L'enregistrament d'un contingut no implica que la UPV subscrigui aquest contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix.

 3. Sense perjudici de l'anterior, l'autor cedeix a la UPV els drets de reproducció, comunicació pública i transformació, amb fins d'investigació i docència, per:

  1. Reproduir les obres digitals, de manera total o parcial, en un suport digital per a la seva incorporació en una base de dades electrònica, comprès el dret a emmagatzemar-les en centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció temporal necessària per permetre als usuaris la visualització, reproducció o enregistrament en el disc dur del PC, per al seu ús privat i/o amb fins d'estudi i investigació.

  2. La comunicació pública o posada a disposició, total o parcial, de les obres digitals, en la modalitat de demanda, o a la carta, o de difusió a través de qualsevol canal de comunicació analògic o digital.

  3. Transformar o adaptar les obres digitals, sigui directament oa través de tercers, quan això es consideri necessari per adequar-la al format, imatge o aparença d'Internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d'adscripció a Internet; així com incorporar qualsevol altre sistema de seguretat en el format electrònic de les obres digitals, corresponent a l'autor la facultat de supervisar l'adaptació a fi que no es desnaturalitzi el contingut o sentit de la seva obra.

  4. Enviar metadades de les obres digitals als cercadors o xarxes de recerca que la Universitat consideri.

  5. Realitzar estudis d'investigació i models sobre els continguts generats.

 4. Els continguts generats hauran de ser utilitzats exclusivament d'acord amb els fins propis i específics de la UPV, llevat d'acord entre les parts.

 5. The author may at any time revoke the authorization granted in this document for all or part of the recorded content. At that time, both the author and the UPV must remove from any publication the contents subject to such revocation on all servers owned by the UPV and those servers where the author or the UPV have published the contents, respectively.